Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Bac geografie 2016

Rezolvare bac geografie comparatii intre unitati de relief din Romania

Rezolvare bac geografie comparatii intre unitati de relief din Romania

1. Deosebiri intre grupa muntilor Banatului si Carpatii Orientali (Grupa Nordica si Centrala)

Altitudinea maxima in Muntii Banatului este de 1447 m in Muntii Semenic, pe cand in
Carpatii Orientali (Grupa Nordica si Centrala) alltitudinea maxima este de 2303 m in
muntii Rodnei
Modele de subiecte profudegeogra.eu 68
Muntii Banatului sunt alcatuiti din roci cristaline si sedimentare ( frecventa mare a
calcarelor) pe cand in Carpatii Orientali (Grupa Nordica si Centrala) apar 3 fasii de roci (
cristaline, vulcanice si sedimentare)
In muntii Banatului apar depresiuni tectonice pe cand in Carpatii Orientali (grupa nordica
si centrala) se intalnesc si depresiuni vulcanice.
In muntii Banatului predomina relieful carstic (pesteri , chei), pe cand in cealalta unitate
apare o varietate a tipurilor de relief ( relief vulcanic, glaciar, pe conglomerate, s.a).

2. Podisul Moldovei si Podisul Getic

Deosebiri:
Podisul Moldovei se suprapune peste platforma est-europeana si este alcatuit din strate
sedimentare ce inclina de la N-V la S-E.
Podisul Getic din punct de vedere genetic este un piemont
Asemanari:
Modele de subiecte profudegeogra.eu 70
Ambele unitati sunt alcatuite din roci sedimentare (pietrisuri, nisipuri, argile, marne)
Prezenta reliefului structural (cueste)

3. Subcarpatii Moldovei si Subcarpatii Curburii

Asemanari
Ambele unitati sunt situate la periferia arcului carpatic, fiind formate prin inaltarea
stratelor sedimentare
Ambele unitati sunt alcatuite din roci sedimentare (gresii, argile , marne, nisipuri), fapt ce
duce la dezvoltarea proceselor de versant (pe argile) in cele 2 unitati
Deosebiri:
prezenta vulcanilor noroiosi in Subcarpatii Curburii
prerzenta a 2 aliniamente de dealuri si 2 aliniamente de depresiuni in Subcarpatii
Curburii, In Subcarpatii Moldovei exista un singur aliniament de dealuri si un singur
aliniament de depresiuni

4. Grupa Nordica a Carpatilor Orientali si Grupa Fagaras

Deosebiri:
Grupa Nordica este alcatuita din roci vulcanice, metamorfice si sedimentare pe cand
grupa Fagaras este alcatuita din sisturi cristaline
In grupa nordica apar depresiuni vulcanice si culoare de vale ce dau grupei o fragmentare
mare. Grupa Fagaras prezinta o masivitate ridicata din cauza sisturilor cristaline.
Asemanari:
In ambele unitati apare relieful glaciar,
Ambele unitati s-au format in timpul orogenezei alpine

5. Grupa Retezat si Grupa Muntilor Apuseni

Deosebiri
Prezenta reliefului glaciar in muntii Retezat
Altitudini mai mici in Apuseni (1849 m alt max) fata de 2509 m (alt max) in Retezat
Asemanari
Ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine

6. Campia Romana si Campia de Vest
Comparatie
– Ambele campii, sau format prin sedimentare si sunt alcatuite din campii inalte si campii
joase.
– In ambele unitati apar dune de nisip (in Campia de Vest apar in Campia Carei iar in
Campia Romana apar in Campia Olteniei).
– Campia Romana prezinta o inclinare de la Nord la Sud si de la Vest la Nord-Est.
– Campia de Vest are inclinare redusa spre Vest