Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Bac geografie 2016

Bac geografie – comparatii intre unitati de relief din Europa

Bac geografie – comparatii intre unitati de relief din Europa

Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe
teritoriul Europei (subiecte din variantele de bac din anii precedenti)
1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Scandinaviei.
Deosebiri:
-muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine (sunt munti tineri)
-muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice (munti vechi)
-altitudinea mai mare a muntilor Alpi (4807 m in vf Mont Blanc) fata de 2469m in muntii
Scandinaviei
Asemanari:
ambele unitati prezinta relief glaciar

2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Carpati şi relieful Munţilor Ural.
Deosebiri:
Carpatii s-au format in timpul cutarilor alpine (munti tineri), pe cand m-tii Ural s-au format
in timpul orogenezei hercinice (munti vechi)
Modele de subiecte profudegeogra.eu 24
Orientarea celor 2 catene montane e diferita (carpatii se desfasoara sub forma unui arc
de cerc , iar muntii Ural au orientare n-s)
-altitudinile mai mari din Carpati (alt max 2655) iar in Ural 1895 m
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare

3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei
Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est
Deosebiri:Campia Padului s-a format prin bararea cu cordoane litorale a unui golf,
urmata de colmatare iar Campia Europai de Est este formata prin eroziunea unor
podisuri vechi
Campia Padului are aspect mai neted iar Campia Europei de Est prezinta un aspect mai
valurit creat de ghetarii de calota (morene)
Asemanare:
prezenta rocilor sedimentare in ambele campii

4. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula
Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de
vedere al reliefului
Deosebiri:
Regiunile montane din peninsula Scandinava s-au format in timpul cutarilor caledonice
(munti vechi) iar cele din Peninsula Iberica s-au format in timpul cutarilor hercinice
Altitudinile mai mari din Peninsula Iberica (3487 m)
Asemanari:prezenta reliefului glaciar in ambele zone

5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Suediei si
relieful Bosniei Hertegovina
Deosebiri:
– In Suedia apar Alpii Scandinaviei munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor
caledonice iar in Bosnia Hertegovina apar Alpii Dinarici munti tineri formati in
timpul cutarilor alpine
– In Suedia apar unitati montane (alpii scandinaviei,) de podis(norlland) de campie
(Skane) in timp ce in bosnia hertegovina relieful este predominant muntos (Alpii
Dinarici)
Asemanari:
-in ambele tari apare relieful glaciar si in ambele tari se intalnesc altitudini mai mari
de 2000 de m

6. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului Bulgaria si Irlanda
Deosebiri:
In Irlanda relieful este alcatuit dominant din campii si coline iar in Bulgaria predomina un
relief mai inalt
In Bulgaria exista munti cu altitudini mai mari (2925 m , Muntii Rilla), in timp ce in Irlanda
muntii au altitudini reduse (cca 1041 m)
Aparitia unitatilor montane formate in timpul cutarilor alpine in Bulgaria (Stara Planina),
pe cand in Irlanda apar munti formati in timpul cutarilor caledonice si hercinice
Unitatile de campie din Bulgaria sunt mai inalte (Campia Inalta a Dunarii) in timp ce in
Irlanda campiile sunt joase
Aparitia tarmului cu riass in Irlanda
Modele de subiecte profudegeogra.eu 25

7. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din
Polonia şi care este cauza formǎrii lor.
Lacurile au geneza glaciara (lacurile Mazuriei) si au fost create de ghetarii de calota

8. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Masivului
Central Francez şi relieful Munţilor Pădurea Neagră.
Asemanari :ambele unitati s-au format in timpul orogenezei hercinice
Ambele unitati prezinta relief vulcanic si carstic
Deosebiri: altitudinea mai mare din Masivul Central Francez

9. Precizaţi.o asemănare şi două deosebiri între relieful statului Franta
si Italia
Asemanari:
In ambele tari se desfasoara lantul muntilor Alpi
Dezvoltarea reliefului glaciar (circuri, vai glaciare, morene) in ambele tari
Prezenta unui relief variat (ambele tari au munti, dealuri, piemonturi si campii)
Deosebiri
Existenta vulcanilor activi in Italia
Altitudinea maxima este mai mare in Franta (4807 m in vf Mont Blanc) spre deosebire
de Italia (2912 m in Apenini)

10. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinavia şi
relieful Peninsulei Iberice
Deosebiri:
In peninsula Scandinava exista unitati formate in timpul cutarilor caledonice (Alpii
Scandinaviei), in timp ce in Peninsula Iberica exista unitati formate in timpul cutarilor
hercinice (Messeta,muntii Iberici) si alpine (Pirinei, Cordiliera Betica)
In peninsula Scandinava campiile ocupa suprafete mici (campia Skane), sunt de origine
fluvio-glaciara si prezinta un relief glaciar (morene) in timp ce in Peninsula Iberica
campiile sunt de origine fluviala sau litorala si nu prezinta relief glaciar
Altitudinea maxima este mai mare in Peninsula Iberica (3487 m)

11. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful
Câmpiei Panonice.
Ambele campii s-au format prin sedimentare in bazine tectonice
Ambele unitati sunt drenate de rauri importante. Prin Campia Padului trece raul Pad, iar
prin campia Panonica trece Dunarea
Ambele unitati sunt inconjurate de zone inalte. Campia Panonica (de Alpi , Carpati,si
Alpii Dinarici); Campia Padului de Alpi si Apenini(laambele zone trecerea spre munti se
face prin piemonturi sau glacisuri).

12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi.
Deosebiri:
Muntii Scandinaviei sunt munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp
ce muntii Alpi sunt munti tineri ce s-au format in timpul cutarilor alpine
Altitudinea max din Muntii Alpi este 4807 m, fata de altitudinea maxima din muntii
Scandinaviei care este de 2469 m
Orientarea diferita a lanturilor montane
Asemanari:
Modele de subiecte profudegeogra.eu 26
Ambele unitati au relief glaciar

13. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Ural
Muntii Alpi s-au format in timpul cutarilor alpine in timp ce muntii Ural s-au format in
timpul cutarilor hercinice
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinrea maxima mai ridicata din Alpi (4807 m)
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare
in ambele unitati apare relieful glaciar (in Uralul Nordic putin extins), si relieful carstic (in Alpi in partea de sud in Ural in partea centrala)

14. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Europei de Est şi
relieful Câmpiei NordEuropene.
Ambele unitati s-au format prin sedimentare
Ambele zone prezinta pe suprafata lor forme ale glaciatiunii de calota (morene,
pradoline)
In ambele zone apare un strat de loess unde s-au format crovuri

15. Relieful Europei s-a format în perioade diferite”. Precizaţi două
argumente care să susţină această afirmaţie.
Existenta unor orogeneze :orogeneza caledonica, orogeneza hercinica, orogeneza
alpina

16. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei.
Deosebiri:
In muntii Pirinei exista ghetari de circ in timp ce in Carpati nu apar ghetari ci doar relief
glaciar
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinea mai mare din Pirinei (3407m) fata de Carpati (alt max 2655 m)
Asemanari:ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine

17. Precizaţi trei deosebiri între relieful Greciei si relieful Finlandei
Finlanda se suprapune peste o unitate veche de scut peste care s-au depus in timp
sedimente ce a dat nastere unor campii, iar in Grecia apar unitati formate in timpul
cutarilor alpine
Existenta reliefului glaciar de calota in Finlanda (aliniamente de morene, drumlinuri)
Altitudinea max din Finlanda este de 1328 m(in nordul Laponiei), in timp ce in Grecia
altitudinea max este de 2917 m in muntii Olimp

18. Explicaţi formarea fiordurilor în Peninsula Scandinavă.
S-au format prin instalarea ghetarilor in vai in timpul erei pleistocene. Odata instalati
ghetarii incep sa erodeze si sa largeasca valea. Dupa topirea ghetarilor valea modelata
(largita, pereti abrupti) este invadata de apele marii.

19. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei
şi relieful Munţilor Apenini
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul orogenezei alpine
Modele de subiecte profudegeogra.eu 27
prezenta reliefului glaciar
Deosebiri:
existenta ghetarilor de circ in muntii Pirinei
altitudinea mai mare din muntii Pirinei
orientarea diferita a lanturilor montane

20. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
prezenta reliefului glaciar
diversitate petrografica
Deosebiri:
existenta ghetarilor alpini in Alpi
orientarea lanturilor montane
extensia mare a reliefului vulcanic in Carpati

21. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei (Alpilor Scandinaviei) şi relieful Alpilor Dinarici
Deosebiri:Muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp ce Alpii
Dinarici s-au format in timpul cutarilor alpine
Frecventa mare a reliefului carstic in Alpii Dinarici spre deosebire de muntii Scandinaviei
unde extensie mare are relieful glaciar.
Alpii Dinarici se continua spre vest printr-un tarm dalmatic pe cand muntii Scandinaviei
se continua cu un tarm de fiorduri
Asemanari:
ambele unitati au relief glaciar si altitudini de peste 2000 de m

22. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor
Pirinei
Asemanari:
s-au format in timpul orogenezei alpine
prezinta relief glaciar si ghetari (ghetari de vale in Alpi si ghetari de circ in Pirinei)
diversitate petrografica

23. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Caucaz
Deosebiri:
altitudinea maxima este mai mare in Caucaz (5642 m) fata de 4807 m in muntii Alpi
existenta unor varfuri de natura vulcanica (vf Elbrus)
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
Prezentaţi patru caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est
– fundament de platforma veche peste care s-a depus cuvertura sedimentara
– altitudini cuprinse intre – 26 de m(regiunea caspica) si 380 de m
– existenta pe suprafta ei a unui relief glaciar pleistocen(morene)
– aparitia unor zone mai inalte aflate pe structura de domuri sau datorate miscarilor
pliocen-pleistocene)

24. Asemanari si deosebiri intre Ural sim-tii Pirinei

Muntii Ural s-au format in timpul cutarilor harcinice iar muntii Pirinei s-au format in
timpul cutarilor alpine
Altitudini mai ridicate pentru Pirinei (3404 m) in timp ce muntii Urali sunt mai josi
(cca 1800 m)
Asemanari
Aparitia formelor glaciare in ambele masive (in Ural sunt slab reprezentate )

25. Comparatie intre relieful Moldovei si relieful Elvetiei
In Elvetia relieful este predominant montan (muntii Alpi), pe cand in Moldova
predomina relieful de podis si campie
Relieful Moldovei se suprapune peste o unitate de platforma in timp ce relieful
Elvetiei se suprapune peste o unitate de orogen
Prezenta reliefului glaciar in Elvetia
Altitudinile mai ridicate din Elvetia (4634 m) spre deosebire de altitudinile mici din
Moldova (max 415 m

26. Comparatie intre relieful penisnulei Scandinave si relieful peninsulei Iberice

Relieful Peninsulei Scandinave se suprapune peste unitatea veche a scutului Baltic, fiind
alcatuit din unitati formate in timpul cutarilor caledonice ( Alpii Scandinaviei); in timp
ce in Peninsula Iberica apar unitati tinere formate in timpul cutarilor alpine (Pirineii).
Aparitia tarmurilor cu fiorduri si skjar in Peninsula Scandinava spre deosebire de
peninsula Iberica unde apar tarmuri cu riass, estuare si delta
Peninsula Scandinava a fost acoperita de glaciatiunea de calota in pleistocen, pe cand in
Peninsula Iberica apare doar glaciatiune montana (Pirinei, Cordiliera Betica).
Altitudini mai ridicate pentru peninsula Iberica (3404 m) spre deosebire de peninsula
Scandinava (2469 m).

Itemi de completare
1. Relief vulcanic şi gheizere sunt specifice statului nordic……………………..
2. „Ţara fiordurilor” este …………………………..
3. Munţii Apenini sunt situaţi pe teritoriul statului ………………………..
4. Vulcanul Hekla se află pe teritoriul statului ……………………………..
5. Munţii Apenini se desfăşoară în totalitate pe teritoriul statului …………..
6. Munţii Pirinei constituie graniţă intre statele…………………
7. Munţii Pirinei sunt situaţi în nord-estul statului ………………………….
8. Ghetarii de vale se inatlnesc in muntii…………………….iar ghetarii de circ
apar in muntii……………
9. Muntii formati in timpul cutarilor hercinice au culmi………………….,
versanti………….si inaltimi…………….. in timp ce muntii tineri formati in
timpul cutarilor alpine au versanti……………., culmi…………………si
altitudini…………………………..
10. Câmpia Padului este situată în statul …………………………..
11. Polderele sunt specifice statului ……………………………
12. Podişul Bavariei este situat pe teritoriul statului ……………………………
13. Munţii Penini sunt situaţi pe teritoriul statului ……………………………..
14. Cei mai înalţi munţi din lanţul carpatic, Munţii Tatra, se găsesc pe teritoriul
statului ……………..
15. . Vulcanul Etna este situat pe teritoriul statului ………
16. Câmpia Andaluziei este situată pe teritoriul statului ……………………
17. Cele mai vechi suprafeţe de uscat, formate prin cutare, se găsesc pe
teritoriul statului numit……………………
18. S-au format în timpul orogenezei caledonice munţii de pe teritoriul statului
Norvegia numiti………….
19. Munţii Alpi au altitudinea cea mai mare pe teritoriul statului ………………..
20. . In nord – estul statului Spaniei se află Munţii………………
21. Alpii Sandinaviei sunt situaţi pe teritoriul statelor……………… …
22. Munţii Apenini se desfăşoară pe teritoriul statului ………………
23. Ţărmurile cu fiorduri sunt specifice peninsulei………………
24. Masivul Rhenan se desfăşoară pe teritoriul statului …………………….
25. Polderele sunt caracteristice în statul ……………………….
26. Munţii Penini se desfăşoară pe teritoriul statului ……………………………..
27. Vulcanii Etna şi Vezuviu sunt situaţi pe teritoriul …………………………….
28. Podişul interior de tip Mesetă este specific statului ………………………
29. Munţi hercinici Ural se află pe teritoriul statului …………………
30. Munţii tineri din statul Italia s-au format prin încreţirea scoarţei în
orogeneza …….
31. Munţii Apenini se află pe teritoriul statului ……………………….
32. câmpie fluvio-glaciară, presărată cu morene, se află pe teritoriul statului
Germania din Europa Centrala este…………………….
33. Lacul de origine tectonică Balaton se află pe teritoriul statului
……………………..
34. Vulcani activi sunt pe teritoriul ţării nordice numita………………………
Modele de subiecte profudegeogra.eu 29
35. Vulcanul Etna se află pe teritoriul statului ………………………
36. Câmpia Padului se întinde în partea de nord a statului ………….
37. Vulcanul Hekla este situat pe teritoriul statului ………………….
38. Munţii Stara Planina (Balcani) sunt situaţi pe teritoriul statului, …………..
39. Munţii Vosgi se întind pe teritoriul statului …………………………
40. Munţii Balcani (Stara Planina) s-au format in timpul orogenezei

Rezolvare itemi de completare

Itemi de completare
1.Islanda
2.Norvegia
3.Italia
4.Islanda
5.Italia
6.Franta si Spania
7. Spaniei
8. ghetari de vale apar in Alpi; ghetari de circ apar in muntii Pirinei
9. cutari hercinice:culmi rotunjite, versanti domoli,altitudini mici
cutari alpine:culmi semete, versanti abrupti, altitudini mari
10. Italia
11.Olanda
12. Germania
13. Anglia
14. Slovacia
15. Italia
16. Spania
17.Suedia
18. Alpii Scandinaviei
19. Franta
20. Pirinei
Modele de subiecte profudegeogra.eu 67
21. Norvegia si Suedia
22. Italia
23. Peninsula Scandinava
24. Germania
25.Olanda
26. Anglia
27. Italia
28. Spania
29. Rusia
30. alpina
31. 1Italia
32. Campia Germano-Olandeza
33. Ungaria
34. Islanda
35. Italia
36. Italia
37. Islanda
38. Bulgaria
39. Germania
40. alpina