Bacul la Geografie in Ungaria 2013 – Subiecte BAC Geografie 2013

Bacul la Geografie in Ungaria 2013 – Subiecte BAC Geografie 2013

Subiecte BAC Geografie 2013
Subiecte BAC Geografie 2013

Cum se da BAC-ul in Ungaria?
In Ungaria BAC-ul inlocuieste si admiterea in facultati. Elevii pot opta pentru 2 tipuri de teste de BAC la geografie (subiecte BAC Geografie in 2013). Testul mediu si testul avansat. Pentru a absolvi examenul trebuie sa iei cel putin testul mediu de geografie. Daca vrei sa dai la o facultate de geografie va trebui sa dai fie din start examenul avansat fie prima oara sa dai examenul mediu apoi un alt test de diferenta pentru a ajunge la nivelul avansat.
Testul mediu are durata de 120 minute. E alcatuit din 2 seturi de intrebari. Primul set 20 de minute – 3 intrebari, iar al doilea set 100 de minute – 12 intrebari. La primul set e interzisa folosirea hartii si a calulatorului. La al doilea set se poate folosi atlasul geografic si un calculator.
Testul avansat dureaza 240 de minute si contine un set de 16 intrebari.

Ce subiecte de BAC Geografie 2013 se dau in alte tari la proba de geografie? Raspunsul il poti afla imediat descarcand de la link-ul de mai jos subiectele BAC primite in 2013 de elevii din Ungaria.

Subiecte BAC geografie 2013 Subiecte BAC Geografie 2013 Ungaria – nivel mediu – original in limba romana

Subiecte BAC Geografie 2013 Ungaria – nivel mediu – original in limba maghiara

Subiecte BAC Geografie 2013 Ungaria – nivel avansat – original in limba maghiara

Cum vi se par subiectele? Mai usoare sau mai grele? Lasati un comentariu si spuneti-mi 😉

Please follow and like us:

Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul Europei

Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe
teritoriul Europei (subiecte din variantele de bac din anii precedenti)
1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Scandinaviei.
Deosebiri:
-muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine (sunt munti tineri)
-muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice (munti vechi)
-altitudinea mai mare a muntilor Alpi (4807 m in vf Mont Blanc) fata de 2469m in muntii
Scandinaviei
Asemanari:
ambele unitati prezinta relief glaciar
2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Carpati şi relieful Munţilor Ural.
Deosebiri:
Carpatii s-au format in timpul cutarilor alpine (munti tineri), pe cand m-tii Ural s-au format
in timpul orogenezei hercinice (munti vechi)
Modele de subiecte 2 4 profudegeogra.eu
Orientarea celor 2 catene montane e diferita (carpatii se desfasoara sub forma unui arc
de cerc , iar muntii Ural au orientare n-s)
-altitudinile mai mari din Carpati (alt max 2655) iar in Ural 1895 m
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare
3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei
Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est
Deosebiri:Campia Padului s-a format prin bararea cu cordoane litorale a unui golf,
urmata de colmatare iar Campia Europai de Est este formata prin eroziunea unor
podisuri vechi
Campia Padului are aspect mai neted iar Campia Europei de Est prezinta un aspect mai
valurit creat de ghetarii de calota (morene)
Asemanare:
prezenta rocilor sedimentare in ambele campii
4. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula
Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de
vedere al reliefului
Deosebiri:
Regiunile montane din peninsula Scandinava s-au format in timpul cutarilor caledonice
(munti vechi) iar cele din Peninsula Iberica s-au format in timpul cutarilor hercinice
Altitudinile mai mari din Peninsula Iberica (3487 m)
Asemanari:prezenta reliefului glaciar in ambele zone
5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Suediei si
relieful Bosniei Hertegovina
Deosebiri:
– In Suedia apar Alpii Scandinaviei munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor
caledonice iar in Bosnia Hertegovina apar Alpii Dinarici munti tineri formati in
timpul cutarilor alpine
– In Suedia apar unitati montane (alpii scandinaviei,) de podis(norlland) de campie
(Skane) in timp ce in bosnia hertegovina relieful este predominant muntos (Alpii
Dinarici)
Asemanari:
-in ambele tari apare relieful glaciar si in ambele tari se intalnesc altitudini mai mari
de 2000 de m
6. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului Bulgaria si Irlanda
Deosebiri:
In Irlanda relieful este alcatuit dominant din campii si coline iar in Bulgaria predomina un
relief mai inalt
In Bulgaria exista munti cu altitudini mai mari (2925 m , Muntii Rilla), in timp ce in Irlanda
muntii au altitudini reduse (cca 1041 m)
Aparitia unitatilor montane formate in timpul cutarilor alpine in Bulgaria (Stara Planina),
pe cand in Irlanda apar munti formati in timpul cutarilor caledonice si hercinice
Unitatile de campie din Bulgaria sunt mai inalte (Campia Inalta a Dunarii) in timp ce in
Irlanda campiile sunt joase
Aparitia tarmului cu riass in Irlanda
Modele de subiecte 2 5 profudegeogra.eu
7. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din
Polonia şi care este cauza formǎrii lor.
Lacurile au geneza glaciara (lacurile Mazuriei) si au fost create de ghetarii de calota
8. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Masivului
Central Francez şi relieful Munţilor Pădurea Neagră.
Asemanari :ambele unitati s-au format in timpul orogenezei hercinice
Ambele unitati prezinta relief vulcanic si carstic
Deosebiri: altitudinea mai mare din Masivul Central Francez
Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul Europei
9. Precizaţi.o asemănare şi două deosebiri între relieful statului Franta
si Italia
Asemanari:
In ambele tari se desfasoara lantul muntilor Alpi
Dezvoltarea reliefului glaciar (circuri, vai glaciare, morene) in ambele tari
Prezenta unui relief variat (ambele tari au munti, dealuri, piemonturi si campii)
Deosebiri
Existenta vulcanilor activi in Italia
Altitudinea maxima este mai mare in Franta (4807 m in vf Mont Blanc) spre deosebire
de Italia (2912 m in Apenini)
10. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinavia şi
relieful Peninsulei Iberice
Deosebiri:
In peninsula Scandinava exista unitati formate in timpul cutarilor caledonice (Alpii
Scandinaviei), in timp ce in Peninsula Iberica exista unitati formate in timpul cutarilor
hercinice (Messeta,muntii Iberici) si alpine (Pirinei, Cordiliera Betica)
In peninsula Scandinava campiile ocupa suprafete mici (campia Skane), sunt de origine
fluvio-glaciara si prezinta un relief glaciar (morene) in timp ce in Peninsula Iberica
campiile sunt de origine fluviala sau litorala si nu prezinta relief glaciar
Altitudinea maxima este mai mare in Peninsula Iberica (3487 m)
11. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful
Câmpiei Panonice.
Ambele campii s-au format prin sedimentare in bazine tectonice
Ambele unitati sunt drenate de rauri importante. Prin Campia Padului trece raul Pad, iar
prin campia Panonica trece Dunarea
Ambele unitati sunt inconjurate de zone inalte. Campia Panonica (de Alpi , Carpati,si
Alpii Dinarici); Campia Padului de Alpi si Apenini(laambele zone trecerea spre munti se
face prin piemonturi sau glacisuri).
12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi.
Deosebiri:
Muntii Scandinaviei sunt munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp
ce muntii Alpi sunt munti tineri ce s-au format in timpul cutarilor alpine
Altitudinea max din Muntii Alpi este 4807 m, fata de altitudinea maxima din muntii
Scandinaviei care este de 2469 m
Orientarea diferita a lanturilor montane
Asemanari:
Modele de subiecte 2 6 profudegeogra.eu
Ambele unitati au relief glaciar
13. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Ural
Muntii Alpi s-au format in timpul cutarilor alpine in timp ce muntii Ural s-au format in
timpul cutarilor hercinice
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinrea maxima mai ridicata din Alpi (4807 m)
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare
in ambele unitati apare relieful glaciar (in Uralul Nordic putin extins), si relieful carstic (in
Alpi in partea de sud in Ural in partea centrala)
14. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Europei de Est şi
relieful Câmpiei NordEuropene.
Ambele unitati s-au format prin sedimentare
Ambele zone prezinta pe suprafata lor forme ale glaciatiunii de calota (morene,
pradoline)
In ambele zone apare un strat de loess unde s-au format crovuri
15. Relieful Europei s-a format în perioade diferite”. Precizaţi două
argumente care să susţină această afirmaţie.
Existenta unor orogeneze :orogeneza caledonica, orogeneza hercinica, orogeneza
alpina
16. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei.
Deosebiri:
In muntii Pirinei exista ghetari de circ in timp ce in Carpati nu apar ghetari ci doar relief
glaciar
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinea mai mare din Pirinei (3407m) fata de Carpati (alt max 2655 m)
Asemanari:ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
17. Precizaţi trei deosebiri între relieful Greciei si relieful Finlandei
Finlanda se suprapune peste o unitate veche de scut peste care s-au depus in timp
sedimente ce a dat nastere unor campii, iar in Grecia apar unitati formate in timpul
cutarilor alpine
Existenta reliefului glaciar de calota in Finlanda (aliniamente de morene, drumlinuri)
Altitudinea max din Finlanda este de 1328 m(in nordul Laponiei), in timp ce in Grecia
altitudinea max este de 2917 m in muntii Olimp
18. Explicaţi formarea fiordurilor în Peninsula Scandinavă.
S-au format prin instalarea ghetarilor in vai in timpul erei pleistocene. Odata instalati
ghetarii incep sa erodeze si sa largeasca valea. Dupa topirea ghetarilor valea modelata
(largita, pereti abrupti) este invadata de apele marii.
19. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei
şi relieful Munţilor Apenini
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul orogenezei alpine
Modele de subiecte 2 7 profudegeogra.eu
prezenta reliefului glaciar
Deosebiri:
existenta ghetarilor de circ in muntii Pirinei
altitudinea mai mare din muntii Pirinei
orientarea diferita a lanturilor montane
20. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
prezenta reliefului glaciar
diversitate petrografica
Deosebiri:
existenta ghetarilor alpini in Alpi
orientarea lanturilor montane
extensia mare a reliefului vulcanic in Carpati
21. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei (Alpilor Scandinaviei) şi relieful Alpilor Dinarici
Deosebiri:Muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp ce Alpii
Dinarici s-au format in timpul cutarilor alpine
Frecventa mare a reliefului carstic in Alpii Dinarici spre deosebire de muntii Scandinaviei
unde extensie mare are relieful glaciar.
Alpii Dinarici se continua spre vest printr-un tarm dalmatic pe cand muntii Scandinaviei
se continua cu un tarm de fiorduri
Asemanari:
ambele unitati au relief glaciar si altitudini de peste 2000 de m
22. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor
Pirinei
Asemanari:
s-au format in timpul orogenezei alpine
prezinta relief glaciar si ghetari (ghetari de vale in Alpi si ghetari de circ in Pirinei)
diversitate petrografica
Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul Europei
23. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Caucaz
Deosebiri:
altitudinea maxima este mai mare in Caucaz (5642 m) fata de 4807 m in muntii Alpi
existenta unor varfuri de natura vulcanica (vf Elbrus)
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
Prezentaţi patru caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est
– fundament de platforma veche peste care s-a depus cuvertura sedimentara
– altitudini cuprinse intre – 26 de m(regiunea caspica) si 380 de m
– existenta pe suprafta ei a unui relief glaciar pleistocen(morene)
– aparitia unor zone mai inalte aflate pe structura de domuri sau datorate miscarilor
pliocen-pleistocene)

Please follow and like us:

Modele teste initiale

Modele teste initiale

Aceste modele teste initiale va sunt disponibile prin amabilitatea lui Bogdan caruia ii multumesc si eu pe aceasta cale.

 Modele teste initiale clasa a IX-a
 Test de evaluare initiala cu barem clasa a IX-a
 Matricea de specificatie clasa a IX-a

 Modele teste initiale clasa a X-a
 Test de evaluare initiala cu barem clasa a X-a

 Matricea de specificatie clasa a X-a

 Modele teste initiale clasa a XI-a
 Test de evaluare initiala cu barem clasa a XI-a

 Matricea de specificatie clasa a XI-a

 Modele teste initiale clasa a XII-a
 Test de evaluare initiala cu barem clasa a XII-a

 Matricea de specificatie clasa a XII-a

Please follow and like us:

Subiecte BAC geografie 2012

 

Subiecte BAC geografie 2012

Gata!!! A avut loc ultima proba de bac din 2012 sesiunea de vara 🙂 Daca ai dat proba la geografie, indiferent de rezultat vreau sa te felicit! Daca vrei sa vezi subiectele BAC geografie 2012 le poti descarca de aici Subiecte BAC geografie 2012.

Daca inca nu ai luat BAC-ul te pot ajuta cu Materialul Complet de pregatire BAC Geografie. Din prima sesiune am primit raspunsuri foarte pozitive de la cei care au cumparat materialul.
„Am invatat o zi si am luat 7.50. Mersi” – asa zicea Vlad si multi altii :D.


Ghid COMPLET Pregatire BAC Geografie 2012!

Subiecte Bac Geografie 2012
Structura Subiecte BAC geografie 2012 de anul acesta a fost asemnatoare cu cea din 2011. Fiind impartita in 3 capitole mari.

Subiecte BAC Geografie 2012 – Rezolvate

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
· Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.
· Punctaj maxim: 100

Subiecte BAC Geografie 2012 – SUBIECTUL I (30 de puncte)

Subiecte BAC geografie 2012 -  Subiectul I
Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
– capitală cu numere.
A.: Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;  – Finlanda
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13. – Madrid

4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Oraşul Roma este marcat, pe hartă, cu numărul 8
2. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera G se numeşte Lisabona
3. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este capitala statului numit Danemarca

6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numeşte:
a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte
2. Teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera I este străbătut de fluviul:
a. Dunăre b. Rhin c. Rhône d. Sena 2 puncte
3. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera E se numeşte:
a. Luxembourg b. Nicosia c. San Marino d. Valletta 2 puncte
4. Conurbaţia Randstad-Holland se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. F d. J 2 puncte
5. Cel mai mare oraş european, ca număr de locuitori, este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 8 c. 9 d. 14 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte
E. 1. Prezentaţi o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru
unele state europene. 2 puncte


2. Precizaţi un factor care a determinat prezenţa reliefului glaciar în Munţii Alpi. 2 puncte

Subiecte BAC Geografie 2012 – SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Subiecte BAC geografie 2012-Subiect II

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;– Timisoara
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1. – Mures 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 4
se numeşte .Bucuresti.
2. Unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera G se numeşte Podisul Barladului.
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numeşte Buzau
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Un combinat siderurgic se află în oraşul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 9 c. 11 d. 12 2 puncte
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte:
a. Cerna b. Cibin c. Lotru d. Motru 2 puncte
3. Relief vulcanic există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. H 2 puncte
4. Influenţe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. D c. F d. G 2 puncte
5. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numeşte:
a. Piteşti b. Ploieşti c. Slatina d. Târgovişte 2 puncte
D. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera C şi
relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile şi asemănarea se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale
reliefului: mod de formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele două deosebiri şi asemănarea vor fi
prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentaţi doi factori naturali care favorizează cultivarea plantelor în unitatea de relief marcatǎ,
pe hartǎ, cu litera B. 4 puncte

Subiecte BAC Geografie 2012 – SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Subiecte BAC geografie 2012-Subiect III
Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A şi B şi prezintă evoluţia precipitaţiilor
medii lunare la o anumită staţie meteorologică.

A. Precizaţi:
1. valoarea cea mai mare a
precipitaţiilor medii lunare,
precum şi luna în care s-a
înregistrat– 75 mm – iunie
2. valoarea minimă a
precipitaţiilor medii lunare,
precum şi luna în care s-a
înregistrat. intre 26-29 mm
4 puncte

B. Precizaţi:
1. intervalul de trei luni consecutive în care s-a înregistrat cea mai mare cantitate de precipitaţii; mai – iulie
2. diferenţa dintre valorile precipitaţiilor medii din lunile noiembrie şi decembrie; intre 16.5-21 mm
3. diferenţa dintre valoarea maximă şi valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare. 46-49 mm
6 puncte
C. Pentru Germania, precizaţi numele:
1. a două unităţi montane;
2. unei unităţi de câmpie şi o caracteristică fizico-geografică a acestei câmpii;
3. a două fluvii navigabile;
4. oraşului-capitală;
5. unui bazin carbonifer;
6. a două oraşe-port. 10 puncte

D. Aveţi în vedere următorul tabel:

Subiecte BAC geografie 2012-Subiect III

Notă: Datele referitoare la populaţie au fost rotunjite
1. Calculaţi valoarea Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor pentru fiecare stat din tabel.Italia 33.599$/loc (se accepta intre 33.500-33.600) iar pentru Bulgaria se acceptă orice valoare cuprinsă între 6.000 şi 6.100 $/loc.

Pentru ca mai multi ati intrebat despre modul ce calcul, m-am gandit sa il detaliez. Calculul se facea cu regula de 3 simpla. Stim ca 6.0626.000 locuitori au PIB de 2.037 miliarde. Vrem sa aflam pentru 1 locuitor.
60.626.000 locuitori ……….. 2.027 miliarde $
    1 ……………..x miliarde $
——————————————–
x=(1×2.037)/6.062.600=0,00003359 miliarde $
Deci un locuitor are PIB-ul de 0,000033599 miliarde $. Acum sa schimbam din miliarde $ in $. Stim ca 1 miliard $ e de fapt 1.000.000.000 $. Atunci mutam virgula de la 0,000033599 cu 9 pozitii mai la dreapta si obtinem ca 0,000033599 miliarde $ = 33.599 $. Deci PIB-ul unui locuitor e 33.599$. Altfel zis, raspunsul corect e 33.599$/loc.

2. Precizaţi o cauză care să explice diferenţele dintre cele două state, referitoare la valoarea
Produsului Intern Brut (PIB) pe locuitor. 6 puncte

E. 1. Londra este situată la 51olat. N, iar Moscova este situată la 55olat. N. Deşi sunt situate la
latitudini apropiate, la Londra temperatura medie a lunii ianuarie este +4oC, iar la Moscova
temperatura medie a lunii ianuarie este de -9oC.
Explicaţi această diferenţă de temperatură. 2 puncte
2. Menţionaţi două state care au fost admise în Uniunea Europeană în anul 2007. 2 puncte

Sursa: edu.ro

Please follow and like us:

Variante bac geografie (2007-2009) si rezolvari variante bac geografie (2007-2009)

Daca cauti variante de bac de geografie rezolvate te va ajuta sigur acest articol. Ti-am cautat de pe net variantele rezolvate pentru anul 2007, 2008, 2009. Fiecare set de variante si rezolvari cuprinde  cate 100 de variante (pentru anii 2007, 2008, 2009). Puteti folosi aceste materiale pentru a invata sa comparati unitati fizico-geografice, etaje de clima sau sa interpretati anumite grafice. Toate cele 100 de variante au si rezolvarile .

Variante bac geografie 2007 – Rezolvari variante bac geografie 2007

Aceste variante de bac pentru disciplina geografie le gasiti la linkul urmator Variante bac geografie 2007

Daca vreti sa aflati rezolvarile variantelor de bac geografie din 2007 atunci accesati linkul urmator Variante rezolvate geografie bac 2007


Ghid COMPLET Pregatire BAC Geografie 2012!

Variante bac geografie 2008 – Rezolvari variante bac geografie 2008

Puteti gasi aceste variante de bac accesand Variante bac geografie 2008

Rezolvari variante bac geografie 2008 Subiectul I
Pentru a downloada rezolvarile subiectului I din variantele de bac Geografie 2008 accesati linkul Rezolvari variante bac geografie 2008 Subiect I
Rezolvari variante bac geografie 2008 Subiectul II
Puteti gasi aceste rezolvari accesand linkul
Rezolvari variante bac geografie 2008 Subiect II
Rezolvari variante bac geografie 2008 Subiectul III
Pentru a descarca rezolvarile subiectului III din variantele de bac geoografie 2008 dati click pe linkul Rezolvari variante bac geografie 2008 Subiect III

Variante bac geografie 2009 – Rezolvari variante bac geografie 2009

Variantele de bac din 2009 pentru disciplina geografie le puteti downloada accesand linkul Variante bac geografie 2009

Rezolvarile variantelor de bac pentru disciplina geografie le puteti descarca accesand linkul Rezolvari variante bac geografie 2009

 

Sper ca aceste variante de bac sa te ajute sa realizezi comparatii , sa interpretezi grafice, sau sa localizezi anumite elemente pe harta oarba. Deocamdata asta e tot ce am gasit pe net referitor la variante si rezolvari. Jocul Pregatire BAC Geografie de pe acest site este facut folosind intrebari din variantele emise pentru BAC in anii 2008 si 2009.

Click aici si incepe pregatirea pt BAC! Bafta!!!Ghid COMPLET Pregatire BAC Geografie 2012!

Sursa:
http://www.ebacalaureat.ro
www.edu.ro
http://www.examendebacalaureat.blogspot.com
www.bacalaureatul.ro
http://examenebac.blogspot.com
www.scribd.com

Please follow and like us: