Jocuri geografie pentru clasele I-XII

BAC 2014,  Bac geografie 2016,  Geografie Bac

Relieful din Europa Centrala

Relieful din Europa Centrala

Relieful din Europa Centrala

Caracteristici generale

– este o regiune cu un relief variat ce coboara in trepte de la sud spre nord. Muntii din sud (Carpatii si Alpii) sunt tineri ( cutari alpine) si
se continua spre centru si nord cu masive si podisuri vechi si erodate

– prezenta reliefului glaciar de calota in campiile din nord si a reliefui glaciar montan in muntii din Sud (Carpatii, Alpii)


Unitati

Muntii Alpi

-munti tineri formati in timpul cutarilor alpine
-altitudine mare (4807 vf Mont Blanc)
-prezenta reliefului glaciar ( circuri glaciare, vai , morene, lacuri)
– structura geologica a Alpilor prezinta roci dure in centru ce sunt marginite la exterior de calcare si gresii

Muntii Carpati

– altitudine maxima varful Gerlachovka (2663 m)
– varietate ptrografica
– prezenta reliefului glaciar
– prezenta unor depresiunei tectonice si vulcanice ( Oas,
Ciuc s.a)

Campia Romana

-prezenta a 3 tipuri de campii(piemontane, tabulare si de subsidenta)
– relief pe loess, dune de nisip (Campia Olteniei)

Campia Panonica

– Campie fragmentata de vai , dune si mici coline
– este asezata peste o zona de orogen ( fundamentul alpino-carpatic)

Campia Germano Poloneza

– dupa origine este o campie glaciara
– altitudine sub 200 de m, relief glaciar,(pradoline,morene),
lacuri glaciare (Lacurile Mazuriei)
– tarmul baltic si al Marii Nordului este un tarm jos si nisipos

Podisurile si masivele hercinice

– sunt constituite in mare parte din masive cristaline si
nuclei granitici
– altitudine redusa si fragmentare mare
– existenta unor zone inalte numite horsturi si a unor zone
joase numite grabene

Unitatile ce apartin de Podisurile si masivele hercinice

Muntii Vosgi

Muntii Padurea Neagra (munti granitici acoperiti spre exterior de calcare)

Masivul Sistos Rhenan (altitudini sub 1000 m, prezenta vailor antecedente , lacuri de tip maar in regiunea Eifel)

Masivul Boemiei (Padurea Boemiei,Muntii Metaliferi, Sudetii, Colinele Ceho Morave)

Podisul Lisa-Gora (611 m)

Muntii Macin

Bazinul Franconiei

Culoarul tectonic al Rhinului

Bibliografie:
Geografie; Manual pentru clasa a XII-a; Editura Humanitas;Silviu Negut;Mihai Ielenicz;Dan Balteanu;Marius
Cristian Neacsu, Alexandru Barbulescu
Manual pentru clasa a XII-a; Europa-Romania-Uniunea Europeana;Grigore Posea;Liliana Guran Nica;Nicolae
Cruceru;Radu Sageata; Adrian Cioaca; Editura CD Press
Geografia Continentelor Europa; Ion Marin
Geografie, Manual pentru clasa a VIII-a;Silviu Negut, Gabriela Apostol, Mihai Ielenicz;Editura Humanitas
Geografia Continentelor, Manual pentru clasa a VI-a; Daniela Strat, Manuela Popescu; Editura Teora