Pestii din apele Romaniei

Pestii apelor de la munte

– păstrăvul (Salmo trutta fario)
– zglăvocul (Cottus gobio)
– Zvîrluga (Cobitis taenia)
– grindelul (Nemachilus barbatulus)
– beldiţă (Albur-noides bipunctatus)
– lostriţa (Hucho hucho)
– lipanul (Thymallus thymallus)
– boişteanul (Phoxinus phoxinus)
– mreana (Barbus barbus)
– cleanul (Leuciscus cephalus)
– scobarul (Chondrostoma nasus)

Pestii ce ctraiesc in apele curgatoare mari

Somnul (Silurus glanis)
şalăul (Stizostedion lucioperca)
Bibanul (Perca fluviatilis)
avatul (Aspius aspius)
văduviţă (Leuciscus idus)
babuşca roşie (Scanlinus erythrophthalmus)
fusul (Aspro streber)
pietrarul (A. zingel)
ghigorţul(Acerina cerne/)
mihalţul (Lota Iota)

biban
Pestii care traiesc in balti si iazuri

Plevuşcă (Leucaspius delineatus)
obleţul (Alburnus alburnus)
blehniţă (Rhodeus sericeus)
plătica (Abramis brama)
Carasul (Carassius carassius)
linul (Ţinea ţinea)
ŞTIUCA (Esox lucius)
CRAPUL (Cyprims carpio) CHIŞCARUL (Misgurnus fossilis)
CAMBULA (Pleuronectes flesus)
SCRUMBIILE DE DUNĂRE
CHEFALUL (Mugii cephalus)

Pesti calatori
şipul (Acipenser sturio)
morunul (huso huso)
nisetru (A.gludenstaedti)
Păstruga (Astellatus)
cega (A.ruthenus)

Doua linkuri utile unde puteti citi si unde puteti vedea acesti pesti sunt:
http://www.idella.org/pestii-din-apele-noastre.html

http://www.pescuitinfo.ro/specii-pesti

Sursa:DIN FAUNA ŞI FLORA ROMÂNIEI – Ion Simionescu
LECTURI ŞTIINŢIFICE
Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de SERGIU BALLIF
COMPOZIŢIA COPERTEI DE ADRIAN IONESCU
EDITURA ION CREANGĂ — BUCUREŞTI 1981

Alte articole interesante:

Apele Minerale din Romania si Importanta lor
Click aici pentru a downloada  Apele Minerale din Romania si Importanta lorromania,efectul apelor minerale,raspandirea...

Fisa de evaluare clasa a XII-a(Rauri din Romania)
Fisa de evaluare clasa a XII-a(Rauri din Romania) Fisa de evaluare clasa a XII-a(Rauri din Romania) Fisa...

Apele termale din Saturnia
Apele termale din Saturnia Legenda spune ca aceste izvoare termale s-ar fi format exact in locul...

Harta hidrografica
Harta hidrografica Harta hidrografica a Romaniei,raurile romaniei,apele romaniei,lacurile romaniei,Hydrographic...