Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Bac geografie 2016

Exercitii rezolvate pentru bac geografie (formule de calcul)

Exercitii rezolvate (formule de calcul), diagrame, grafice si tabele. Un astfel de item va fi prezent in structura examenului de bac geografie


Exercitiul 1

Ţara                               Lungimea căilor ferate (km)
Germania                                          38.126
România                                           11.376
Ucraina                                             22.510

Calculaţi ponderea lungimii căilor ferate ale fiecărei ţări, raportate la nivelul Europei
ştiind că lungimea totală a reţelei feroviare pe continent este, în prezent, de 369.000 Km.

Rezolvare:
Vom folosi “regula de 3 simpla”.
Pentru Germania: Stim ca lungimea cailor ferate in Europa e 369.000 km. Aceasta e
100%. Intreabarea e 38.126 km cat la % e din total (369.000).
369.000……………. 100%
38.126………………. x%
——————————–
x = (38.126*100)/369.000 = 10.33%

Deci Germania are ponderea 10,33% din totalul cailor ferate din Europa.

Exercitiul 2
Calculaţi producţia de energie electrică pe cap de locuitor pentru cele 2 ţări.
Tara                                       Populatia totala (mil. loc.)  Productia de energie electrica (md. Kwh) Productia de energie
Franta                                          58.452.321                               67                                                              electrica
pe cap de locuitor
Suedia                                             4.516.000                              118
Rezolvare:

Vom folosi “regula de 3 simpla”.
Pentru Franta: Stim ca 58.452.321 locuitori consuma in total 67 md KwH. Intrebarea e 1
persoana cat consuma?
58.452.321……………. 67 md KwH
1 …………….. x md KwH
——————————————-
x = (1*67)/ 58.452.321 md KwH
Deci in Franta productia de energie electrica pe cap de locuitor e 67/ 58.452.321 md
KwH.

 

Exercitiul 3
Calculati amplitudinea termica pentru cele 2 state
Tara              Temperatura medie in luna iulie Temperature medie in luna ianuarie
Romania                             17                                                                3
Suedia                                 13                                                              -2

Rezolvare:
Amplitudinea termica rezulta din diferenta dintre cea mai calda luna a anului si cea mai
rece luna.
Amplitudinea termica anuala in Romania = 17 (media celei mai calde luni)- 3(media celei
mai reci luni) 14 grade Celsius.

Exercitiul 4
Calculati densitatea populatiei pentru cele 2 state.

Tara                 Populatia (mil locuitori)            Suprafata (km patrati)                  Densitatea (loc/km patrati)

Romania           21,7                                                238.391

Slovacia            5,4                                                    49.036

Rezolvare:
Densitatea se calculeaza ca fiind raportul dintre numarul de locuitori si suprafata statului
respectiv.
Densitatea Romaniei= 21700000(numarul locuitorilor)/ 238391 (suprafata tarii)=91,02
loc/km patrat.
Densitatea Slovaciei= 5400000(numarul locuitorilor)/ 49036(suprafata statului)=110
loc/km patrat.

Exercitiul 5
Calculati sporul natural

Anul                                       Natalitate                                                 Mortalitate

2005                                        9‰                                                                 12‰

Rezolvare:
Sporul natural = Natalitate – Mortalitate = 9-12=-3%

Exercitiul 6
Calculaţi, în valori absolute, bilanţul natural.
Tara           Anul                   Numarul total al populatiei                       Nr. născuţilor vii                      Nr. deceselor

Italia             2007                   59.134.260                                                      580.000                                      575.000

Rezolvare:
Pentru a calcula valoare bilantului natural in valori absolute se utilizeaza formula:
Bn=N-M Bn= 580000-575000; Bn= 5000
Exercitiul 7
Calculaţi bilanţul migratoriu în valori absolute şi în promile(‰) pentru Letonia şi
Norvegia.
An           Tara                 Numarul total al populatiei                               Imigranti                        Emigranti(nr.loc)
(mil. locuitori)                                              (nr.loc.)

2006        Letonia                          2.456.000                                                 2198                                               8798
2006         Norvegia                      4.500.000                                               50000                                            22.000
Rezolvare:
Bilanţul migratoriu = Imigranti – Emigranti = 2198-8798 = -6600 (valoarea absoluta)
Valoarea in promile:
2.456.000 …. 1000‰
-6600 …. x‰
—————————-
x = (-6.600*1.000)/2.456.000 = -2.68 ‰

Exercitiul 8
Calculaţi procentul populaţiei urbane din Romania
Statul              Suprafata (km patrati)              Populatia                                     Populatia urbana
totala(mil. Loc)                                     (mil loc)

Romania                 238.391                                  21.700.000                                  12.000.000

 

Rezolvare:
Vom folosi “regula de 3 simpla”.
Stim ca populatia totala e 21700000, aceasta reprezinta 100%. 12 000000 cat e
procentual?
21.700.000 ……………. 100 %
12.000.000 ……………. x %
——————————————-
x = (12.000.000 * 100)/ 21.700.000 = 55,29%
Exercitiul 9
a) Calculati amplitudinea termica de la aceasta statie meteorologica
b) Calculati temperatura medie anuala

Rezolvare:
a) Amplitudinea termica = temperatura medie a celei mai calde luni – temperatura
medie a celei mai reci luni = 25 – 7 = 18
b) Media anuala = (suma temperaturilor medii anuale) / 12

Exercitiul 10
Calculati densitatea medie a populatiei (loc/km²).
Statul                                 Suprafaţa (km²)                                        Populaţia
Suedia                               449.964                                                        9.016.596
Irlanda                              70.280                                                          4.062.235
Rezolvare:
449.964 ….. 9.016.596
1 ….. x
——————————-
x = 9.016.596/449.964 = 20,03 loc/ km².
Putem deduce ca
densitatea = populatia / suprafata