Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Materiale didactice,  Resurse didactice,  Teste clasa a XII-a

Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul Europei

Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe
teritoriul Europei (subiecte din variantele de bac din anii precedenti)
1. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Scandinaviei.
Deosebiri:
-muntii Alpi s-au format in timpul orogenezei alpine (sunt munti tineri)
-muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice (munti vechi)
-altitudinea mai mare a muntilor Alpi (4807 m in vf Mont Blanc) fata de 2469m in muntii
Scandinaviei
Asemanari:
ambele unitati prezinta relief glaciar
2. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Carpati şi relieful Munţilor Ural.
Deosebiri:
Carpatii s-au format in timpul cutarilor alpine (munti tineri), pe cand m-tii Ural s-au format
in timpul orogenezei hercinice (munti vechi)
Modele de subiecte 2 4 profudegeogra.eu
Orientarea celor 2 catene montane e diferita (carpatii se desfasoara sub forma unui arc
de cerc , iar muntii Ural au orientare n-s)
-altitudinile mai mari din Carpati (alt max 2655) iar in Ural 1895 m
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare
3. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Câmpiei
Padului şi relieful Câmpiei Europei de Est
Deosebiri:Campia Padului s-a format prin bararea cu cordoane litorale a unui golf,
urmata de colmatare iar Campia Europai de Est este formata prin eroziunea unor
podisuri vechi
Campia Padului are aspect mai neted iar Campia Europei de Est prezinta un aspect mai
valurit creat de ghetarii de calota (morene)
Asemanare:
prezenta rocilor sedimentare in ambele campii
4. Comparaţi regiunile montane din Peninsula Scandinavă şi Peninsula
Iberică, precizând o asemănare şi două deosebiri din punct de
vedere al reliefului
Deosebiri:
Regiunile montane din peninsula Scandinava s-au format in timpul cutarilor caledonice
(munti vechi) iar cele din Peninsula Iberica s-au format in timpul cutarilor hercinice
Altitudinile mai mari din Peninsula Iberica (3487 m)
Asemanari:prezenta reliefului glaciar in ambele zone
5. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Suediei si
relieful Bosniei Hertegovina
Deosebiri:
– In Suedia apar Alpii Scandinaviei munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor
caledonice iar in Bosnia Hertegovina apar Alpii Dinarici munti tineri formati in
timpul cutarilor alpine
– In Suedia apar unitati montane (alpii scandinaviei,) de podis(norlland) de campie
(Skane) in timp ce in bosnia hertegovina relieful este predominant muntos (Alpii
Dinarici)
Asemanari:
-in ambele tari apare relieful glaciar si in ambele tari se intalnesc altitudini mai mari
de 2000 de m
6. Precizaţi trei deosebiri între relieful statului Bulgaria si Irlanda
Deosebiri:
In Irlanda relieful este alcatuit dominant din campii si coline iar in Bulgaria predomina un
relief mai inalt
In Bulgaria exista munti cu altitudini mai mari (2925 m , Muntii Rilla), in timp ce in Irlanda
muntii au altitudini reduse (cca 1041 m)
Aparitia unitatilor montane formate in timpul cutarilor alpine in Bulgaria (Stara Planina),
pe cand in Irlanda apar munti formati in timpul cutarilor caledonice si hercinice
Unitatile de campie din Bulgaria sunt mai inalte (Campia Inalta a Dunarii) in timp ce in
Irlanda campiile sunt joase
Aparitia tarmului cu riass in Irlanda
Modele de subiecte 2 5 profudegeogra.eu
7. Precizaţi ce tip genetic de lacuri existǎ în regiunile de câmpie, din
Polonia şi care este cauza formǎrii lor.
Lacurile au geneza glaciara (lacurile Mazuriei) si au fost create de ghetarii de calota
8. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Masivului
Central Francez şi relieful Munţilor Pădurea Neagră.
Asemanari :ambele unitati s-au format in timpul orogenezei hercinice
Ambele unitati prezinta relief vulcanic si carstic
Deosebiri: altitudinea mai mare din Masivul Central Francez
Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul Europei
9. Precizaţi.o asemănare şi două deosebiri între relieful statului Franta
si Italia
Asemanari:
In ambele tari se desfasoara lantul muntilor Alpi
Dezvoltarea reliefului glaciar (circuri, vai glaciare, morene) in ambele tari
Prezenta unui relief variat (ambele tari au munti, dealuri, piemonturi si campii)
Deosebiri
Existenta vulcanilor activi in Italia
Altitudinea maxima este mai mare in Franta (4807 m in vf Mont Blanc) spre deosebire
de Italia (2912 m in Apenini)
10. Precizaţi trei deosebiri între relieful Peninsulei Scandinavia şi
relieful Peninsulei Iberice
Deosebiri:
In peninsula Scandinava exista unitati formate in timpul cutarilor caledonice (Alpii
Scandinaviei), in timp ce in Peninsula Iberica exista unitati formate in timpul cutarilor
hercinice (Messeta,muntii Iberici) si alpine (Pirinei, Cordiliera Betica)
In peninsula Scandinava campiile ocupa suprafete mici (campia Skane), sunt de origine
fluvio-glaciara si prezinta un relief glaciar (morene) in timp ce in Peninsula Iberica
campiile sunt de origine fluviala sau litorala si nu prezinta relief glaciar
Altitudinea maxima este mai mare in Peninsula Iberica (3487 m)
11. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Padului şi relieful
Câmpiei Panonice.
Ambele campii s-au format prin sedimentare in bazine tectonice
Ambele unitati sunt drenate de rauri importante. Prin Campia Padului trece raul Pad, iar
prin campia Panonica trece Dunarea
Ambele unitati sunt inconjurate de zone inalte. Campia Panonica (de Alpi , Carpati,si
Alpii Dinarici); Campia Padului de Alpi si Apenini(laambele zone trecerea spre munti se
face prin piemonturi sau glacisuri).
12. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei şi relieful Munţilor Alpi.
Deosebiri:
Muntii Scandinaviei sunt munti vechi ce s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp
ce muntii Alpi sunt munti tineri ce s-au format in timpul cutarilor alpine
Altitudinea max din Muntii Alpi este 4807 m, fata de altitudinea maxima din muntii
Scandinaviei care este de 2469 m
Orientarea diferita a lanturilor montane
Asemanari:
Modele de subiecte 2 6 profudegeogra.eu
Ambele unitati au relief glaciar
13. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Ural
Muntii Alpi s-au format in timpul cutarilor alpine in timp ce muntii Ural s-au format in
timpul cutarilor hercinice
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinrea maxima mai ridicata din Alpi (4807 m)
Asemanari:
ambele unitati s-au format prin cutare
in ambele unitati apare relieful glaciar (in Uralul Nordic putin extins), si relieful carstic (in
Alpi in partea de sud in Ural in partea centrala)
14. Precizaţi trei asemănări între relieful Câmpiei Europei de Est şi
relieful Câmpiei NordEuropene.
Ambele unitati s-au format prin sedimentare
Ambele zone prezinta pe suprafata lor forme ale glaciatiunii de calota (morene,
pradoline)
In ambele zone apare un strat de loess unde s-au format crovuri
15. Relieful Europei s-a format în perioade diferite”. Precizaţi două
argumente care să susţină această afirmaţie.
Existenta unor orogeneze :orogeneza caledonica, orogeneza hercinica, orogeneza
alpina
16. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Pirinei.
Deosebiri:
In muntii Pirinei exista ghetari de circ in timp ce in Carpati nu apar ghetari ci doar relief
glaciar
Orientarea diferita a lanturilor montane
Altitudinea mai mare din Pirinei (3407m) fata de Carpati (alt max 2655 m)
Asemanari:ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
17. Precizaţi trei deosebiri între relieful Greciei si relieful Finlandei
Finlanda se suprapune peste o unitate veche de scut peste care s-au depus in timp
sedimente ce a dat nastere unor campii, iar in Grecia apar unitati formate in timpul
cutarilor alpine
Existenta reliefului glaciar de calota in Finlanda (aliniamente de morene, drumlinuri)
Altitudinea max din Finlanda este de 1328 m(in nordul Laponiei), in timp ce in Grecia
altitudinea max este de 2917 m in muntii Olimp
18. Explicaţi formarea fiordurilor în Peninsula Scandinavă.
S-au format prin instalarea ghetarilor in vai in timpul erei pleistocene. Odata instalati
ghetarii incep sa erodeze si sa largeasca valea. Dupa topirea ghetarilor valea modelata
(largita, pereti abrupti) este invadata de apele marii.
19. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor Pirinei
şi relieful Munţilor Apenini
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul orogenezei alpine
Modele de subiecte 2 7 profudegeogra.eu
prezenta reliefului glaciar
Deosebiri:
existenta ghetarilor de circ in muntii Pirinei
altitudinea mai mare din muntii Pirinei
orientarea diferita a lanturilor montane
20. Precizaţi două asemănări şi o deosebire între relieful Munţilor
Carpaţi şi relieful Munţilor Alpi
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
prezenta reliefului glaciar
diversitate petrografica
Deosebiri:
existenta ghetarilor alpini in Alpi
orientarea lanturilor montane
extensia mare a reliefului vulcanic in Carpati
21. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor
Scandinaviei (Alpilor Scandinaviei) şi relieful Alpilor Dinarici
Deosebiri:Muntii Scandinaviei s-au format in timpul cutarilor caledonice in timp ce Alpii
Dinarici s-au format in timpul cutarilor alpine
Frecventa mare a reliefului carstic in Alpii Dinarici spre deosebire de muntii Scandinaviei
unde extensie mare are relieful glaciar.
Alpii Dinarici se continua spre vest printr-un tarm dalmatic pe cand muntii Scandinaviei
se continua cu un tarm de fiorduri
Asemanari:
ambele unitati au relief glaciar si altitudini de peste 2000 de m
22. Precizaţi trei asemănări între relieful Munţilor Alpi şi relieful Munţilor
Pirinei
Asemanari:
s-au format in timpul orogenezei alpine
prezinta relief glaciar si ghetari (ghetari de vale in Alpi si ghetari de circ in Pirinei)
diversitate petrografica
Comparatii intre relieful tarilor sau unitatilor fizico-geografice de pe teritoriul Europei
23. Precizaţi două deosebiri şi o asemănare între relieful Munţilor Alpi şi
relieful Munţilor Caucaz
Deosebiri:
altitudinea maxima este mai mare in Caucaz (5642 m) fata de 4807 m in muntii Alpi
existenta unor varfuri de natura vulcanica (vf Elbrus)
Asemanari:
ambele unitati s-au format in timpul cutarilor alpine
Prezentaţi patru caracteristici ale reliefului Câmpiei Europei de Est
– fundament de platforma veche peste care s-a depus cuvertura sedimentara
– altitudini cuprinse intre – 26 de m(regiunea caspica) si 380 de m
– existenta pe suprafta ei a unui relief glaciar pleistocen(morene)
– aparitia unor zone mai inalte aflate pe structura de domuri sau datorate miscarilor
pliocen-pleistocene)

Un comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.