Jocuri geografie pentru clasele I-XII

Calendare

Calendarul evenimentelor de mediu

Calendarul evenimentelor de mediuZiua / Perioada Evenimentul Aniversat
02 Februarie Ziua Mondială a Zonelor Umede, Convenţia Ramsar
15 Martie – 15 Aprilie Luna Pădurii
22 Martie Ziua Mondială a Apei
23 Martie Ziua Mondială a Meteorologiei
01 Aprilie Ziua Păsărilor
17 Aprilie Ziua Mondială a Sănătăţii
22 Aprilie Ziua Pământului
24 Aprilie Ziua Mondială a Protecţiei Animalelor de Laborator
10 Mai Ziua Păsărilor şi Arborilor
15 Mai Ziua Internaţională de Acţiune pentru Climă
22 Mai Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice
24 Mai Ziua Europeană a  Parcurilor nationale
05 Iunie Ziua Mediului
08 Iunie Ziua Mondială a Oceanelor
17 Iunie Ziua Mondială pentru Combaterea Deşertificării
21 Iunie Ziua Soarelui
11 Iulie Ziua Mondială a Populaţiei
09 August Ziua Internaţională a Grădinilor Zoologice şi Parcurilor
16 Septembrie Ziua Internaţională a Stratului de Ozon
16-22 Septembrie Săptămâna Mobilităţii Europene
18 Septembrie Ziua Mondială a Geologilor
23 Septembrie Ziua Mondială a Curăţeniei
25 Septembrie Ziua Internaţională a Mediului Marin
26 Septembrie Ziua Mondială a Munţilor Carpaţi
01 Octombrie Ziua Mondială a Habitatului
04 Octombrie Ziua Mondială a Animalelor
08 Octombrie Ziua Mondială pentru Reducerea Dezastrelor Naturale
16 Octombrie Ziua Internaţională a Alimentaţiei
17 Octombrie Ziua Internaţională pentru Eradicarea Sărăciei
31 Octombrie Ziua Internaţională a Mării Negre
08 Noiembrie Ziua Internaţională a Zonelor Urbane
10 Decembrie Ziua Mondială a Drepturilor Omului
14 Decembrie Ziua Internaţională de Protest Împotriva Reactoarelor Nucleare
29 Decembrie Ziua Internaţională a Biodiversităţii

Sursa: http://arpmdj.anpm.ro

Ziua Mondial?â a Apei, Ziua Mondial?â a Meteorologiei, Ziua P?âs?ârilor ,Ziua Mondial?â a S?ân?ât?â?úii,Ziua P?âm?óntului,Ziua Mondial?â a Protec?úiei Animalelor de Laborator ,Ziua P?âs?ârilor ?ƒi Arborilor,Ziua Interna?úional?â de Ac?úiune pentru Clim?â,Ziua Interna?úional?â a Diversit?â?úii Biologice,Ziua European?â a P?âs?ârilor ,Ziua Mediului, Ziua Mondial?â a Oceanelor ,Ziua Mondial?â pentru Combaterea De?ƒertific?ârii,Ziua Soarelui ,Ziua Mondial?â a Popula?úiei,Ziua Interna?úional?â a Gr?âdinilor Zoologice ?ƒi Parcurilor,Ziua Interna?úional?â a Stratului de Ozon,S?âpt?âm?óna Mobilit?â?úii Europene , Ziua Mondial?â a Geologilor ,Ziua Mondial?â a Cur?â?úeniei ,Ziua Interna?úional?â a Mediului Marin , Ziua Mondial?â a Mun?úilor Carpa?úi ,Ziua Mondial?â a Habitatului ,Ziua Mondial?â a Animalelor,Ziua Mondial?â pentru Reducerea Dezastrelor Naturale ,Ziua Interna?úional?â a Alimenta?úiei, Ziua Interna?úional?â pentru Eradicarea S?âr?âciei, Ziua Interna?úional?â a M?ârii Negre,Ziua Interna?úional?â a Zonelor Urbane,Ziua Mondial?â a Drepturilor Omului, Ziua Interna?úional?â de Protest ?Ämpotriva Reactoarelor Nucleare,Ziua Interna?úional?â a Biodiversit?â?úii ,World Day for Water ? â, â ? World Meteorological Day, Day P ? ? I countries, World Day of S ? ? â ? â ? year at úii ?, I ? P ? óntului Day, World Day of Protection ? â ? úiei Laboratory Animal Day as P ? ? ? ƒi Tree countries, the International Day of Action â ? ? ? úional Climate úiune ? â, International Day úional ? ? ? â ? A úii Biological Diversity, the European Day ? A P ? ? I countries, World Environment Day, World Day â ? Oceanic, World Day to Combat The â ? ? ? ƒertific areas, Sun Day, World Day of the population â ? ? úiei, International Day úional ? ? ? Adina Gr A ? ƒi Zoological Parks, International Day â ? ? úional Ozone, Apt S ? ? ? I ? â ? úii Furnished Ona European World Day â ? geologist, World Day ? ? â ? â úeniei the Court, the International Day â ? ? úional Marine Environment, World Day ? A ? Carpathian Mountains and úilor ?, ? â World Habitat Day, World Day Animal ? â, â ? World Day for Natural Disaster Reduction, the International Day úional ? ? A power úiei ?, ? International Day for the Eradication S úional ? ? â ? would âciei, International Day úional ? M ? ? A Black areas, úional ? â ? International Day of urban areas, â ? World Day of Human Rights, the International Day úional ? ? ? â Ämpotriva Nuclear Protest, International Day úional ? ? ? â ? â úii of biodiversity

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.