Jocuri geografie pentru clasele I-XII

  • BAC 2014,  Bac geografie 2016,  Geografie Bac

    Relieful major al Romaniei

    Relieful major al Romaniei Caracteristici: – varietatea reliefului ( sunt prezente toate tipurile de relief) – proportionalitatea ( ponderea treptelor de relief este aproximativ egala cca 30%) – dispunerea simetrica in trepte concentrice (pornind dinspre depresiunea Transilvaniei) – complementaritatea (alterneaza treptele de relief). Ex:in munti exista depresiuni, Unitati morfostructurale: – Unitati de platforma ce constituie fundamentul unitatilor de la exteriorul arcului carpatic (exceptie Dobrogea Centrala) – Unitatea de orogen rezultata la contactul intre placile tectonice (valaha, moesica, panonica, transilvana,esteuropeana.). Unitati: Carpatii, Subcarpatii, Depresiunea Transilvaniei, Podisul Mehedinti). Tipuri de relief: – Relieful glaciar( circuri, vai, morene) a fost creeat de ghetari in pleistocen si se gasete la peste 1800 m. –…