Jocuri geografie pentru clasele I-XII

  • Sa vorbim despre ce ne inconjoara

    Podisul Moldovei

    Podisul Moldovei 1.Limite N – Granita cu Ucraina S – Campia Romana E – Prutul V – Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei 2.Caractere Generale: – cea mai mare unitate de podis – s-a format prin depunere de sedimente aduse de raurile ce coborau din Carpati,sedimente ce s-au depus peste cea mai veche unitate de uscat din Romania – Platforma Est-Europeana – din punct de vedere petrografic este alcatuit din roci sedimentare argile,nisipuri,pietrisuri,nisipuri – stratele de roci sunt orizontale sau usor inclinate – alt. max. 688 m – Dealul Ciungi – ca aspecte specifice ale reliefului amintim prezenta: alunecarilor de teren si reliefului cu Cueste Alunecari de teren fac parte din categoria…