China fisa de evaluare

China fisa de evaluare

Precizati:
-numele oraselor notate pe harta cu cifrele 1,2 si 3
-numele unitatilor de relief notate pe hara cu B si c
-numele raului notat pe harta cu A
-numele statului notat cu D
China fisa de evaluare

Please follow and like us:

Harta oarba a Chinei

Harta oarba a ChineiHarta oarba a Chinei
Harta oarba a Chinei


Please follow and like us: