Jocuri geografie pentru clasele I-XII

  • Diverse

    Pestii din apele Romaniei

    Pestii din apele Romaniei Pestii apelor de la munte – păstrăvul (Salmo trutta fario) – zglăvocul (Cottus gobio) – Zvîrluga (Cobitis taenia) – grindelul (Nemachilus barbatulus) – beldiţă (Albur-noides bipunctatus) – lostriţa (Hucho hucho) – lipanul (Thymallus thymallus) – boişteanul (Phoxinus phoxinus) – mreana (Barbus barbus) – cleanul (Leuciscus cephalus) – scobarul (Chondrostoma nasus) Pestii ce ctraiesc in apele curgatoare mari Somnul (Silurus glanis) şalăul (Stizostedion lucioperca) Bibanul (Perca fluviatilis) avatul (Aspius aspius) văduviţă (Leuciscus idus) babuşca roşie (Scanlinus erythrophthalmus) fusul (Aspro streber) pietrarul (A. zingel) ghigorţul(Acerina cerne/) mihalţul (Lota Iota) Pestii care traiesc in balti si iazuri Plevuşcă (Leucaspius delineatus) obleţul (Alburnus alburnus) blehniţă (Rhodeus sericeus) plătica (Abramis brama)…